Tietojen visualisoiminen

Muotoile tietoalue ehdon perusteella
Ehdollisen muotoilun avulla voit nopeasti parantaa taulukon luettavuutta.
Sparkline-kaavion asetukset
Miten Sparkline-kaavioita voisi verrata keskenään? Entä mittaustulokset, joissa joka päivällä ei ole tulosta....
Onko Sparkline-kaavio sinulle tuttu
Esimerkiksi vuodenajoittain tapahtuva jaksoittainen muutos myynnissä voidaan havainnollistaa Sparkline-kaaviolla...
Pylväskaavion luominen ja muokkaaminen Excelissä
Miten luon ja muokkaan pylväskaaviota Excelissä? Kaavio on graafinen esitys laskentataulukon tiedoista....