Pylväskaavion luominen ja muokkaaminen Excelissä

Kaavio on graafinen esitys laskentataulukon tiedoista

Pylväskaavion luominen ja muokkaaminen Excelissä. Miten luon ja muokkaan pylväskaaviota Excelissä? Kaavio on graafinen esitys laskentataulukon tiedoista. Excelillä voidaan luoda useita erityyppisiä kaavioita. Excelissä on usein paljon numerotietoja ja niiden tulkitseminen numeroina on hankalaa. Kaavioiden avulla voit analysoida ja vertailla eri laskentataulukoiden tietoja havainnollisesti.

Kaavio esittää täsmälleen samat tiedot mitä lähdetaulukkokin. Jos lähdetaulukon tietoja muutetaan, se vaikuttaa heti myös kaavioon.

Kaavion lähdealueen valitseminen

Valitse hiirellä maalaamalla tietoalue, josta haluat muodostaa kaavion. Valitse kaaviota varten suorakulmion muotoisia alueita. Valitun alueen vasemman ylänurkan solu voi olla tyhjä. Ota valintaan mukaan rivi- ja sarakeotsikot.

Pylväskaavion luominen yhtenäisestä solualueesta

Epäyhtenäisen alueen saat valittua Ctrl-näppäimen avulla.

Pylväskaavion luominen epäyhtenäisestä solualueesta

Kaavion luominen

Valittuna oleville tiedoille sopivan kaavion voit luoda nopeasti Suositellut kaaviot -komennon avulla.

  1. Valitse tiedot, joista haluat luoda kaavion.
  2. Valitse Lisää > Kaaviot > Suositellut kaaviot.
  3. Valitse Suositellut kaaviot -välilehdellä pylväskaavio. Napsauta OK.

Kaavion siirtäminen, koon muuttaminen ja poistaminen

Aktivoi kaavio napsauttamalla sitä. Valinnan merkkinä kaaviossa näkyy pallurat (koonmuutos­kahvat) kulmissa ja suorilla sivuilla . Kaaviossa lähdetiedot näytetään väreillä.

Voit siirtää valittuna olevaa kaaviota seuraavasti: siirrä kohdistin kaavioalueelle, odota kunnes kohdistin on neljään suuntaan osoittava nuoli, paina hiiren ykköspainike pohjaan ja vedä kaavio hiiren avulla uuteen paikkaan.

Kaavion kokoa ja muotoa voi muuttaa valittuna olevan kaavion kulmista ja sivuilta. Vie kohdistin koonmuutoskahvan päälle, paina hiiren ykköspainike pohjaan ja vedä kaaviolle haluamasi muoto ja koko.

Valittuna oleva kaavio voidaan poistaa Delete-näppäimellä.

Kaavion osat ja niiden muokkaaminen

Kaavio muodostuu useista osista. Osa näistä näytetään oletusarvoisesti, ja osan voi halutessaan itse lisätä.

Kun kaavio on aktiivinen, kaavion vieressä näkyy kolme kuvaketta. Näiden kuvakkeiden avulla voit lisätä kaavioon osia, mukauttaa kaavion ulkoasua tai muuttaa kaaviossa näytettäviä tietoja.

Excel-pylväskaavio ja sen osat

Kaavion muokkaamisen valintaruudut

Napsauta kaavion viressä olevia painikkeita avataksesi ja sulkeaksesi valintaruutujen luettelon.

Kaavion osat

Napsauta ylimpänä olevaa +-painiketta. Kaavion osat -kohdassa on valintaruudut kaavion osille.

Esimerkiksi voit valita näytettäväksi molemmat sekä vaaka- että pystysuuntaiset akselien otsikot. Tai vain toisen niistä.

Tyylit

Tyylit-kohdan valinnoilla voit mukauttaa kaavion ulkoasua (tyylit ja väri).

Suodattimet

Arvot-välilehden valinnoilla voit poistaa tai palauttaa kaaviossa näytettäviä tietoja.  Jos haluat poistaa kaaviosta jonkin osan, poista valinta ruudusta. Ja napsauta lopuksi Käytä-painiketta, niin muutokset astuvat voimaan.

Kaavion muokkaamiseen voi käyttää myös Rakenne ja Muoto-välilehtien komentoja

Kun kaavio on aktiivinen, valintanauhassa näytetään kaksi tilannekohtaista välilehteä: Kaaviotyökalut: Rakenne ja Muoto -välilehdet. Yksi hyvä komento on Vaihda rivi- tai sarake. Tämän avulla voit siirtää vaaka-akselille piirretyt tiedot pystyakselille. ja päinvastoin.

Kaavion otsikon ja akseleiden otsikoiden muokkaaminen

Kaavion otsikkoon voidaan poimia kaavan avulla teksti esimerkiksi lähdealueella olevasta solusta. Katso yllä olevalta videolta, miten kaava muodostetaan.

Akselien otsikot voidaan nekin kirjoittaa kaavariviä hyödyntäen. Myös tämän näytän videolla.

Avaa oheisesta linkistä pylväskaavion harjoitustiedosto

Lisää samasta aiheesta

Excel