Sparkline-kaavion asetukset

Tutkimme nyt Sparkline-kaavion asetuksia

Tässä blogipostauksessa jatkan Sparkline-kaavion käsittelyä.

Aikaisemman postauksen videolla piirsin ja näytin Sparkline-kaavion niin, että siinä oli oletusasetukset käytössä. Oletuksena jokainen Sparkline-kaavio kuvaa lähdetietoja muista kaavioista erillisenä.

Tällainen kaavio kuvaa selkeästi kyseisen arvosarjan muutosta. Sen sijaan eri kaavioita ei pysty vertaamaan toisiinsa nähden.

Sparkline-kaavion pystyakselin asetukset

Kaavioihin voidaan muuttaa keskenään yhdenmukainen asteikko asetuksia muuttamalla.

Valitaan Sparkline-työkalut: Rakenne > Akseli. Ja edelleen valitaan pystyakselin pienimmän ja suurimman arvon asetuksista vaihtoehto Sama kaikissa Sparkline-kaavioissa. Nyt kaavioita voidaan verrata keskenään.

Sparkline-kaavion pystyakselin asetukset Excelissä

Katso oheiselta videolta, miten asetuksia pääsee muuttamaan.

Päivämääräakselin asetukset

Lähdetiedoissasi on ehkä myös joitakin päivittäisiä mittaustuloksia. Taulukosta puuttuu kuitenkin joidenkin päivien tulokset. Miten se vaikuttaa Sparkline-kaavioon? Oletusarvoisesti Excel näyttää kaavion niin, että se ei huomioi puuttuvia päiväyksiä

Asetuksista voidaan kuitenkin muuttaa kaavion näyttötapaa niin, että puuttuvien päivien kohdalla ei näytetä lainkaan pylvästä.

Sparkline-kaavion päivämääräakset

Avaa oheisesta linkistä  Sparkline-kaavio_osa2n harjoitustiedosto

Lisää samasta aiheesta

Excel