Sujuvasti alkuun – 7 askelta

Miten lajittelen alueen tietoja Excelissä
Lajiteltavan taulukon tulee olla syötetty yhtenäiselle alueelle. Jos lajiteltavalla alueella on kokonaisia tyhjiä rivejä tai sarakkeita lajittelu saattaa...
Miten muotoilen Excelissä lukuja
Miten saan helpoiten muotoiltua kaikki lukuarvot valuutaksi? Tai pitääkö jokaiseen prosenttilukuun...
Etunollat puhelinnumeroon
Jos kirjoitat nollalla alkavan luvun (esimerkiksi postinumero tai tuotekoodi), Excel poistaa oletusarvon mukaan ensimmäisenä olevan nollan.
Miten valitsen alueen tai alueita Excelissä
Syötän Excelissä lukuja muutamalle riville, mutta useaan sarakkeeseen. Onko jotain keinoa, miten pääsisin siirtymään helpommin seuraavaan haluamaani soluun?
Miten muodostan SUMMA-kaavan
Miten lasken lukuja yhteen Excelissä? Laskettavia lukuja on usealla rivillä. Saanko jotenkin kopioitua kaavaa? Entä, jos soluissa olevat tiedot muuttuvat, miten kaavat silloin toimivat?
Miksi syöttämäsi tieto muuttuu päiväykseksi
Miksi syötetty tieto muuttuu päiväykseksi? Olet varma, että kirjoitit luvut oikein. Korjasitkin luvun ja yhä edelleen se näyttää päiväystä!
Miten asettelen tiedot Excelissä
Miten tiedot kannattaa asetella Excelissä, jotta taulukon työstäminen ja kaavojen muodostaminen olisivat mahdollisimman helppo...