Miksi syöttämäsi tieto muuttuu päiväykseksi

Miksi Excel muuntaa syötetyt numerot toisinaan päiväykseksi?

Olet varma, että kirjoitit luvut oikein. Korjasitkin luvun ja yhä edelleen se näyttää päiväystä!

Et ole ongelmasi kanssa todellakaan yksin. Tämä on kuitenkin vain tapa, miten Excel toimii. Ohjelma tulkitsee soluun lisätyn tiedon ja muotoilee sen tietyllä tavalla. Muotoilu riippuu sisällöstä, mitä soluun on syötetty.

Desimaaliluvun erottimena on Suomessa pilkku, päiväyksen erottimena on piste

Olen syöttämässä tähän desimaalilukuja ja lisään pilkun sijasta pisteen. Ohjelma muuntaa sisällön päiväykseksi. Poistan Deletellä syöttämäni tiedon ja syötän luvun uudelleen oikeassa muodossa. Solussa näkyy edelleen päiväys. Mitä tässä oikeasti tapahtuu?

Miksi syöttämäsi tieto muuttuu Excelissä päiväykseksi

Excel tulkitsee soluun syötettävää tietoa

Excel tulkitsee soluun syötetyn tiedon, ja toimii tulkintansa mukaisesti. Jos kirjoitan luvun ja siihen erottimeksi pilkun Excel tulkitsee sen desimaaliluvuksi. Jos kirjoitankin erottimeksi pisteen, se tarkoittaa, että syötettävä tieto on päiväys.

Syötetty tieto ja muotoilu ovat eri kerroksissa

Excelissä soluissa oleva tieto on eri tasossa. Alimpana on syötetty tieto ja sen päällä muotoilut. Solun sisällön saa poistettua Delete-näppäimellä, mutta muotoilun poistamiseen Delete ei riitä. Jos siis napsautat Deleteä, soluun jää vielä muotoilu, joka muotoilee syöttämäsi uuden tiedon jälleen päiväykseksi.

Oheisella videolla näytän, miten Excel tulkitsee soluun syötettävää tietoa.

Miten sitten korjaan tämän?

Siihen on kaksi vaihtoehtoa

  1. Soluun voidaan määritellä toinen muotoilu. Valitsen solun, jossa on päiväysmuotoilu. Valitse Aloitus > Numero, ja napsauta Lukumuotoilu-painikkeen nuolta. Valitse Yleiset tai Luku.
  2. Toinen vaihtoehto on, että poistan solusta muotoilun. Valitsen solun, josta haluan muotoilun poistaa. Valitse Aloitus > Muokkaus > Tyhjennä, ja valitse Tyhjennä kaikki. Syötä soluun lopuksi desimaaliluku oikeassa muodossa.

Minkä tason haluat poistaa?

Sisältö voidaan poistaa kokonaisuudessaan, poistaa vain muotoilut tai poistaa vain sisältö. Jos olet lisännyt soluun kommentteja tai hyperlinkin, myös ne ovat omissa kerroksissaan!

Soluun saattaa jäädä outo luku muotoilun poistamisen jälkeen

Excel käyttää laskemiseen aina numeroita. Päiväyskin on sille vain numero. Näin päiväyksillä on mahdollista myös laskea. Muotoilu on oma kerroksensa ja sen tarkoituksena on näyttää käyttäjälle tiedot sellaisessa muodossa, että käyttäjä ymmärtää sen.

Jos solussa on päiväys 1.5 (tai 1.touko) ja poistat muotoilun, tuloksena on luku 43586. Poista kyseinen luku solusta ja kirjoita uusi tieto oikeassa muodossa. Muotoilu on erittäin tärkeä osa Excelin käyttöä. Muotoilusta kerron paljon lisää myöhemmissä postauksissani.

Avaa oheisesta linkistä muuttuvan muotoilun harjoitustiedosto:

Lisää samasta aiheesta

Excel