PHAKU funktio tietojen yhdistämiseen

PHAKU ja tiedot yhteen!

Tiedätkö miten voit yhdistää Excelissä kahden taulukon tietoja, jos niissä on yhdistävä kenttä? Vaihtoehtoja on useitakin, tässä ohjeessa kerron PHAKU-funktiosta. Tämä ohje kattaa Excel-versiot 2007 – 2016. O365-versiossa on kehittyneempi versio PHAKU-funktiosta.

Katso myös toinen vaihtoehto taulukoiden tietojen yhdistämiseen: INDEKSI ja VASTINE-funktioiden yhdistelmä

Hakufunktio

PHAKU-funktion avulla voidaan etsiä ehdon täyttäviä tietoja taulukosta toiseen. Hakusarake pitää olla taulukossa vasemmanpuoleisena.

PHAKU-funktion argumentit

  • hakuarvo (pakollinen) Haettava arvo, on oltava taulukkomatriisin ensimmäisessä sarakkeessa.
  • taulukko_matriisi (pakollinen) Taulukkomatriisi, josta tietoja haetaan.
  • sar_indeksi_nro (pakollinen) Taulukkomatriisin sarakkeen numero, jota haetaan.
  • alue_haku (valinnainen) Totuusarvo: TOSI  (1) tai EPÄTOSI (0)

Katso oheiselta videolta, miten PHAKU-funktio muodostetaan.

Huomaa:

Jos alue_haku argumentin arvona käytetään TOSI-arvoa, Taulukko_matriisissa hakusarake (sarake, jonka perusteella tietoja haetaan) pitää olla lajiteltuna nousevaan järjestykseen,

PHAKU-funktio sopii hyvin tilanteisiin, joissa lähdeaineistoon ei tule uusia sarakkeita, sarakkeiden järjestystä ei muuteta eikä olemassa olevia sarakkeita poisteta.

Avaa oheisesta linkistä PHAKU-funktion harjoitustiedosto

Lisää samasta aiheesta

Excel