Miten käytän JOS-funktiota

JOS-funktio tietojen vertailuun

Miten käytän JOS-funktiota tietojen vertailuun. Kollega oli kirjannut Exceliin oppilaiden kokeista saamat pistemäärät. Miten niistä saisi poimittua hyväksytyt arvosanat helposti luettavaan muotoon? Keinoja on useampiakin, mutta tässä postauksessa kerron JOS-funktion käyttämisestä.

JOS-funktiolla on kolme osaa eli argumenttia

Funktiossa tehdään ensin testi, ja testin tuloksen perusteella tehdään jotakin. Funktiossa kerrotaan, mitä tehdään, jos testi pitää paikkansa, ja mitä sitten, jos testi ei pidä paikkaansa.

Funktioiden luomista on helpoin opetella ohjatun luonnin avulla. Tässä postauksessa oleva video-ohje on tehty käyttäen funktion ohjattua luonti -toimintoa.

JOS-funktiolla on kolme osaa eli argumenttia

Kerron oheisella videolla, miten JOS-funktiota voidaan käyttää. Esimerkkejä on kolme.

JOS-funktion avulla verrataan arvoja. Funktioissa vertaamiseen käytetään vertailuoperaattoreita.

= (yhtäläisyysmerkki) / on yhtä suuri kuin / esim. A2=B2
> (suurempi kuin -merkki) / suurempi kuin / esim. A2>B2
< (pienempi kuin -merkki) / pienempi kuin / esim. A2=(suurempi tai yhtä suuri kuin -merkki) / suurempi tai yhtä suuri kuin / esim. A2>=B2
<= (pienempi tai yhtä suuri kuin -merkki) / pienempi tai yhtä suuri kuin / esim. A2 <=B2
<> (eri suuri kuin -merkki) / eri suuri kuin / esim. A2<>B2

Jos numeroarvot muuttuvat

Jos JOS-funktiossa käytetyt numeroarvot voivat muuttua, kaavassa kannattaa käyttää suoria viittauksia.

Jos JOS-funktiossa käytetyt numeroarvot voivat muuttua, kaavassa kannattaa käyttää suoria viittauksia.

Avaa oheisesta linkistä JOS-funktion harjoitustiedosto

Lisää samasta aiheesta

Excel