Laskentatulukoiden vertailu

Miten vertaan kahden laskentataulukon tietoja
Kaksi saman työkirjan tai kaksi eri työkirjan laskentataulukkoa voidaan asettaa rinnakkain ja vertailla...