Excel-koulutus sinun luonasi

Asiakaskohtainen koulutus sinun luonasi

Asiakaskohtainen koulutus tapahtuu sinun luonasi. Koulutusta varten ei siis tarvitse lähteä kiireen keskellä minnekään, vaan kouluttaja tulee luoksesi. Tämä tarkoittaa ajansäästöä sinulle.

Normaali kurssipäivä on klo 9-16.00. Kurssin pituus voidaan kuitenkin sopia asiakkaan toiveiden mukaan.

Miksi tilata koulutus Taito-Se:ltä?

Huomioin toiveesi koulutuksen sisällöstä, ja pyrin järjestämään koulutuksen sellaisena ajankohtana, kuin se sinulle parhaiten sopii.

Koulutuksen sisällön suunnittelu

Kurssin sisältö kootaan käyttäen valmiita kurssirunkoja. Kurssirunkoina on eri käyttäjätasoille valmiita sisältöjä:

Excel-perusteet, kun olet opetellut ohjelman itse tai koulutuksesta on jo vierähtänyt aikaa

Kuvaus

Kurssilla opit ohjelman oikean työtavan. Opit asettelemaan tiedot solualueelle oikeaoppisesti sekä laatimaan kaavat niin, että niiden kopioiminen muihin alueisiin on helppoa. Ohjelman peruskäyttö tulee tutuksi ja voit luottaa laatimiisi laskelmiin.

Tämä kurssi on tarkoitettu sinulle, jos

 • olet opetellut ohjelmaa itse ja tuntuu, että et osaa hyödyntää ohjelman ominaisuuksia
 • tai olet juuri aloittamassa Excelin käyttöä
 • ohjelman käyttö tuntuu hankalalta
 • haluat saada ohjelman perusasiat kerralla käyttöön

Opit ymmärtämään ohjelman toimintatavan sekä käyttämään peruskaavoja ja yleisimpiä funktioita. Taulukoiden oikeaoppinen asettelu ja muotoileminen tulevat kurssilla tutuiksi. Lisäksi  opit määrittelemään tulostukseen liittyviä asetuksia.

Mitä hyötyä sinulle on tästä kurssista?

Exceliä tarvitaan useassa eri työssä. Säästät paljon aikaa ja omia voimiasi, kun Excelin perusasiat ovat hallinnassasi.

Kurssin aiheita ovat:

 • Excel työskentely-ympäristön esittely
 • Miten tiedot kannattaa asetella taulukkoalueelle
  • Tietojen syöttäminen ja joitakin niihin liittyviä ongelmakohtia
 • Erilaisten sarjojen muodostaminen esim. kuukaudet tai päivämäärät
 • Kaavan muodostaminen, kopioiminen ja muokkaaminen
  • Peruskaavat (yhteenlasku, vähennyslasku, jakolasku prosenttilasku)
  • Funktioita (summa, keskiarvo, suurin ja pienin arvo sekä määrä)
  • Kaavojen toimintatapa, opit ymmärtämään miten kaava toimii
 • Kaavojen viittaustyypit (suora viittaus, sekaviittaus)
  • Opit käyttämään esim. yhdessä solussa olevaa kerrointa kaavoissa
  • Kaavan lähdesolujen tarkastelu eli kaavan jäljittäminen
 • Laskentataulukon, rivien ja sarakkeiden käsittely
 • Muotoileminen
  • Alueen valitseminen
  • Valitun alueen muotoileminen
  • Muotoilun poistaminen
 • Esikatselu ja tulostaminen
  • Tulostusasetuksien määrittely
  • Rivi- ja sarakeotsikoiden toistaminen joka sivulla
 • Kertausharjoituksia

Excel tehostaminen, kun tarvitset tehokkaampia tapoja työskentelyyn

Kuvaus

Kurssilla keskitytään isojen tietoalueiden hallintaan, miten tietoja voidaan poimia tai järjestellä, poistaa tietojen kaksoiskappaleet sekä luoda nopeasti erilasia kaavoja ja yhteenvetoja. Lisäksi opitaan muotoilemaan visuaalisesti helppolukuisia taulukoita.

Excel tehostaminen kurssi on tarkoitettu sinulle, jos kaipaat tehokkuutta ohjelman hallintaan

 • haluat kerrata asioita ja oppia käyttämään Exceliä oikealla ja tehokkaalla tavalla
 • käsittelet työsssäsi isoja taulukoita ja haluat saada keinoja nopeampaan työskentelyyn
 • muokkaat ehkä myös toisten henkilöiden tekemiä taulukoita

Mitä hyötyä sinulle on tästä kurssista?

Saat kurssilta paljon vinkkejä ja oppeja ohjelman tehokkaaseen käyttöön. Säästät paljon aikaa, kun hallitset ohjelman oikeaoppisen ja sujuvan käytön.

Kurssin aiheita ovat:

 • Kertaus kaavan viittaustyyppeihin
  • Suhteellinen, suora ja sekaviittaus
 • Yhteenvetojen muodostaminen ja taulukoiden ryhmäkäsittely
  • Työkirjan tiedoista kaavan avulla
  • Taulukoiden ryhmittely: tietojen syöttäminen ja muotoilu ryhmitettyihin taulukoihin
  • Yhteenvetojen muodostaminen ryhmitetyistä taulukoista SUMMA-funktion avulla
 • Kaavan tarkistaminen
  • Jäljitä edeltäjät ja Jäljitä seuraajat -komentojen hyödyntäminen kaavan tutkimisessa
 • Funktion muodostaminen
  • Ohjatun toiminnon avulla
  • Nopeasti käsin kirjoittamalla
 • Taulukon tietojen muotoilu ehdon perusteella
  • Ehdollisen muotoilun valmiit pikamuotoilut
  • Ehdollisen muotoilun valmiit pikamuotoilut
  • Säännön muodostaminen kaavan avulla
 • Funktioita
  • Yhteen ehtoon perustuvia funktioita: SUMMA.JOS, KESKIARVO.JOS ja LASKE.JOS
  • Ehdollinen JOS-funktio
 • Sisäkkäisten funktioiden muodostaminen
  • Funktioon voidaan lisätä argumentiksi toinen funktio
  • JOS-funktion argumenttina on usein toinen funktio
 • Taulukko-toiminto
  • Luettelon tietojen muuntaminen taulukoksi
  • Suodattaminen ja lajittelu
  • Osittajien lisääminen ja käyttäminen
 • Solun sisällön jakaminen ja yhdistäminen
  • Pikatäydennys (Flas Fill) versiosta 2013 lähtien
  • Jakaminen ja yhdistäminen Teksti sarakeisiin -toiminnon avulla
 • Etsi ja korvaa -toiminto

Pivot-raportointi, kun analysoit suuria tietomääriä

Kuvaus

Pivot-raporttien avulla voidaan analysoida tietoja ja luoda yhteenvetoja suurista tietomääristä. Pivot-taulukon tietoja voidaan suodattaa osittajien ja aikajanan avulla. Tietojen visuaalinen esittäminen onnistuu kätevästi Pivot-kaavioiden avulla.

Tämä kurssi on tarkoitettu sinulle, jos

 • Hallitset Excel-ohjelman peruskäytön
 • Analysoit suuria tietomääriä ja teet niistä yhteenvetoja

Mitä hyötyä sinulle on tästä kurssista?

Koulutuksen jälkeen osaat luoda ja muokata Pivot-taulukoita ja -kaavioita. Opit muuttamaan tietojen tarkastelukulmaa, esimerkiksi haluatko tarkastella myyntisummia myyjittäin, osastoittain tai ehkä tietyn aikajakson kannalta.. Tietojen jäsentely ja poimiminen sekä erilaiset laskentamahdollisuudet tulevat tutuiksi.

Kurssin aiheita ovat:

 • Pivot-taulukko – mistä voi muodostaa?
  • Lähdeaineistona voi olla esim. Excel-laskentataulukko, toinen pivot-taulukko tai tietokanta
  • Lähdealueen muuntaminen taulukoksi
 • Pivot-taulukon muodostaminen
  • Pivot käsitteet tutuiksi
  • Yhdestä Excel-laskentataulukosta
  • Useasta Excel-laskentataulukosta
 • Pivot-taulukon muokkaaminen
  • Miten asettelen taulukon
  • Kenttien järjestäminen uudelleen
  • Väli- ja loppusummien näyttäminen
  • Usean arvokentän lisääminen
  • Yhteenvetofunktion valitseminen
  • Lukujen muotoileminen
 • Tietojen poimiminen ja jäsentely
  • Suodattaminen eri tavoin
  • Dynaamisuutta osittajilla
  • Aikajana päivämäärien ja ajanjaksojen suodattamiseen
  • Eri osien lajittelu
  • Päivämäärän ja numeromuotoisten otsikoiden ryhmittely
  • Ehdollinen muotoilu
 • Lähdetietoihin porautuminen
 • Tietojen päivittäminen
  • Kun lähdeaineiston koko muuttuu
  • Automaattinen päivittäminen
  • Asetuksien muokkaaminen
 • Erilaisia laskentamahdollisuuksia
  • Peruslaskutoimitukset
  • Valitse funktioksi esim. prosenttia sarakkeen summasta
  • Laske esim. kumulatiivinen summa
  • Oman laskutoimituksen muodostaminen
 • Pivot-kaavion lisääminen
  • Graafinen esitys Pivot-taulukon tiedoista

Asiakaskohtaisen tarpeen mukaan kurssiin lisätään osuuksia muista kursseista tai kurssirunkoihin kuulumattomia ohjelman osia. Ehdota rohkeasti, minkälaisia asioita haluat kurssin sisällöksi.

Kurssin ohjelmaan voidaan liittää erilaisten laskentapohjien käyttäminen, muokkaaminen tai uusien pohjien laatiminen.

Henkilökohtainen osaaminen

Osaamisen kartoitus

Toteutan osaamisen kartoituksia etäyhteydellä. Katsotaan yhdessä minkälaisia tietoja käsittelet, ja millä keinoin.

Kiireisen työpäivän aikana ei ehdi miettiä, miten ohjelmia voisi käyttää tehokkaammin. Osaamisen kartoitus tarjoaa siihen hyvän mahdollisuuden.

Kartoituksen tulosten perusteella kokoan täsmäsisältöä koulutuksiin.

Vaihtoehtoisesti ennakkotehtävä

Toinen vaihtoehto osaamisen selvittämiseen on ennakkotehtävä. Lähetän osallistujille lyhyen ennakkotehtävän, joka palautetaan ennen kurssin alkua.

Tehtävä toimii suuntaa antavana pohjatietojen kartoituksena. Tehtävän palautuksen yhteydessä on mahdollista esittää toiveita kurssilla käsiteltävistä asioista.

Kurssimateriaali

Koulutuksessa jaettavassa materiaalissa on sisältöä aina hieman yli oletetun tarpeen. Kaikkea ei ole tarkoitus käsitellä koulutuspäivän aikana.

Kurssimateriaali auttaa osallistujia omaksumaan tärkeät, kurssin tavoitteeksi asetetut asiat.

Tee tarjouspyyntö koulutuksesta

  Kurssi (pakollinen, voit valita useampia)