Miksi Word tekee omiaan

Mitä teen väärin tai en ymmärrä, kun Word toimii omituisesti ja muotoilee tekstiä omatoimisesti?