PHAKU funktio tietojen yhdistämiseen

PHAKU-funktion avulla voidaan etsiä ehdon täyttäviä tietoja taulukosta toiseen.....