Pylväskaavion luominen ja muokkaaminen Excelissä

Miten luon ja muokkaan pylväskaaviota Excelissä? Kaavio on graafinen esitys laskentataulukon tiedoista....