INDEKSI ja VASTINE taulukoiden tietojen yhdistämiseen

Taulukoiden tietojen yhdistämiseen PHAKUa joustavampi vaihtoehto on INDEKSI ja VASTINE -funktioiden......