Jos kirjoitat nollalla alkavan luvun (esimerkiksi postinumero tai tuotekoodi), Excel poistaa oletusarvon mukaan ensimmäisenä olevan nollan. Jos kirjoitettavaa numerotietoa ei tulla käyttämään laskennassa, se voidaan syöttämisen helpottamiseski muuntaa tekstiksi.

Muuta muotoilu tekstiksi:

  1. Valitse muoltoiltava solu tai solualue.
  2. Napsauta Aloitus-välilehden Numero-ryhmässä Lukumuotoilu-ruudun vieressä olevaa nuolta ja valitse aukeavasta luettelosta Teksti.
  3. Syötä vielä tiedot muotoillulle alueelle.

Muotoilu tekstiksi